>

din_repræsentant_i_Region_Syddanmark
Læs mit seneste læserbrev Pensionsalder: Slå ikke alle over én kam   (februar 2019)

Pia på Facebook

Kontakt migMærkesager


I Regionsrådet vil jeg især arbejde for at:


  • skabe et sammenhængende patientforløb med borgeren i centrum
  • øge fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag
  • Region Syddanmark kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere blandt andet ved gode uddannelsesmuligheder og attraktive arbejdsforhold
  • forskning og innovation er højt prioriteret
  • en ren natur er et kendetegn for Region Syddanmark
  • Region Syddanmark bliver en stærk region med fokus på uddannelse, tryghed og udvikling
  • prioritere inddragelse af borgere, erhvervsliv og andre interessenter

Uddybning af mine mærkesager.pdfDerfor genopstiller jeg


Min drøm er et samfund, der endegyldigt har taget afsked med forskelsbehandlingen af borgerne. Jeg arbejder derfor for et balanceret samfund, hvor alle har fri og lige adgang til behandling på sygehusene i regionen. Et samfund, hvor vi altid kan regne med et kvalificeret offentligt sundhedssystem til at tage hånd om os, når vi rammes af sygdom, eller kommer ud for en ulykke.

Jeg tror ikke på de tendenser i samfundet, der kommer af hele tiden at skabe større forskelle mellem befolkningsgrupperne. Jeg vil til gengæld kæmpe med næb og kløer for et offentligt finansieret velfærdssamfund, hvor hver eneste krone er øremærket til at skabe øget sundhed, bekæmpe livstruende sygdomme og opretholde et fornuftigt beredskab til at tage sig af de akutte syge og de ulykkesramte. Sundhedsvæsenet er for mig at se en offentlig kerneydelse, som alle borgere – uafhængigt af indtægtsforhold og social status – skal nyde godt af.

Region Syddanmark skal desuden være kendt som hjemsted for kvalificeret arbejdskraft, innovation, erhvervsudvikling, kulturelle oplevelser i særklasse, et sundt miljø med mulighed for unikke naturoplevelser og en velfungerende og prisgunstig kollektiv trafik.